محصولات برند بایو اسکین


محصولات بایو اسکین بر پایه عصاره گیاهان و مواد ارگانیک  ساخته می شود. محصولات بایو اسکین شامل انواع شامپو و صابون های متنوع شامل گلیسیرین و عصاره بابونه و عصاره هسته انگور و شیرین بیان می باشد.